o nas

Nasza firma

Biuro Ochrony oraz Usług Detektywistycznych MUSTANG działa od maja 2013 roku w oparciu o koncesję Nr L-0106/13 wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. W czerwcu 2017 roku firma rozszerzyła swoją działalność o usługi ochrony realizowane w formie zabezpieczenia technicznego i otrzymała nową koncesję Nr L-0242/17 wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz została wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych.

Oferta

Nasze Specjalizacje

Ochrona mienia prywatnego oraz firmowego

Biuro Ochrony Mustang jest firmą wyspecjalizowaną w ochronie fizycznej obiektów handlowych, zakładów przemysłowych, biur, obiektów mieszkalnych i placów budów.

Ochrona imprez masowych

Zabezpieczenie imprez masowych przez Biuro Ochrony Mustang zapewnia zintegrowane podejście do zarządzania bezpieczeństwem. Do każdej imprezy podchodzimy w sposób indywidualny i profesjonalny.

Ochrona osobista oraz transport VIP

Zapewniamy kompleksową ochronę osobistą, której podstawowym celem jest bezpieczeństwo osób wymagających szczególnej ochrony.

Oferta

Czym się zajmujemy?

Świadczymy usługi w zakresie:

  • ochrony mienia prywatnego oraz firmowego, polegającej na stałej obecności pracowników ochrony w strzeżonym obiekcie,

  • ochrony dużych imprez masowych, jak i mniejszych eventów, zapewniając również zabezpieczenie medyczne,

  • ochrony osobistej,

  • transportu VIP, polegającego na przewozie osób oraz przesyłek specjalnych firmowymi środkami transportu,

  • usług detektywistycznych na terenie całego kraju,

  • wynajmu profesjonalnych barierek ochronnych.

Zaufali nam między innymi:

Ubezpieczenie

Posiadamy polisę ubezpieczeniową zgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1550) oraz polisę ubezpieczeniową zgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (Dz. U. z 2003 r. nr 229 poz. 2283).